De Kracht van Verbinding

 

De Kracht van Verbinding is een cursus die het eigen vermogen van mensen om het leven positief te beïnvloeden ondersteunt en vergroot.

Centraal in de cursus staat het verkrijgen en behouden van een open basishouding. Deze houding biedt ontspanning, vergroot je balans en creëert verbinding. Het geeft je de mogelijkheid om gezonde aandacht te geven aan datgene wat in jouw leven aandacht vraagt, ook als de druk toeneemt en als je je uitdagingen tegenkomt.

De nadruk in de cursus ligt op het doen van fysieke verbindingsoefeningen die op een directe manier je stabiliteit vergroten én inzicht kunnen geven in complexe gevoels- en levensvragen. Dat doen we door gebruik te maken van toegepaste aikido. Aikido is een vredeskunst. Het beoefenen van aikido vergroot ons vermogen om te kunnen kiezen voor verbinding en harmonie, zodat we minder hoeven te vechten, of te vluchten.

Tijdens de cursus doe je oefeningen die verschillende onderdelen van je mens-zijn aan zullen spreken. Hoofd, hart en 'buik' leren namelijk op verschillende manieren. Het hoofd leert van nieuwe inzichten die het krijgt, het hart leert van de openheid die het mag ervaren en ons centrum leert door te bewegen. Alle drie krijgen ze aandacht in de cursus.

Omdat we in kleine groepen werken, is er veel ruimte voor jouw eigen vragen en praktijkvoorbeelden. Deze cursus kan ook intern bij organisaties gegeven worden.

 

Waar en wanneer

De cursus De Kracht van Verbinding wordt aangeboden in Rotterdam, Middelburg en Goes. Wanneer er op korte termijn geen cursussen gepland staan, kun je toch je interesse kenbaar maken. Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn (minimaal 6) worden er in overleg met de deelnemers data gekozen en wordt een cursus opgestart.

Rotterdam: Djoj, Antony Duyklaan 5-7-9.

Middelburg: Padma, Verwerijstraat 51a,
-   Tijd: maandagavond van 19:00-21:00
u.
-   Kosten: €120,00 voor 6 lessen van 2 u.

Goes: wisselende locaties
-   Tijd: donderdagochtend 9:00 - 11:00 u.
-   Kosten: €120,00 voor 6 lessen van 2 u.

Ervaringen van cursisten

"De cursus heeft mij laten inzien wat aandacht, helpende en niet-helpende gedachten voor effect hebben op jouw beleving van de situatie. Tijdens de cursus wordt dit duidelijk door middel van theorie, maar veel belangrijker via oefeningen. Tijdens deze oefeningen werd het voor mij pas echt duidelijk. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik levenslange profijt ga hebben van de cursus."

"De cursus De kracht van Verbinding was veel en bracht me veel. Maar kort gezegd heb ik écht geleerd wat de kracht is van een open, ontspannen en stabiele houding. Het was verrassend, ik had het niet willen missen en wil niet meer anders."

Meer ervaringen

"Ik heb geleerd te luisteren naar wat mijn lichaam mij vertelt en tegelijkertijd mogen inzien dat ik door me van mijn lichaamshouding bewust te worden en daarin verandering te brengen ik invloed kan uitoefenen op hoe ik "iets" beleef."

“... De eerste lessen bleef de verwarring nog aanwezig. Daarna begon het te dagen. Als NLP-er heb ik altijd aangenomen dat het taalcentrum van groot belang is en heb het vaak als leidend ervaren. Door de cursus van Hans wordt het inzicht groter. Het leven is meer. Meer dan vertalen, redeneren en betekenis geven. Met het inzicht dat Taal en Verbeelding slechts een heel klein erwtje is in je brein en dat er veel meer is, (waarmee je beweegt en dus ook botst) werd de verruiming van mijn ZIJN in gang gebracht. Het Bestaan en dus het feit dat we allen één zijn en met elkaar in verbinding staan wordt door bezig te zijn met je Lijf veel bewuster. De cursus heeft mij veel gebracht.” 

"Ik vond de cursus zeer boeiend, eye openend, en ook aanzet gevend tot een ontwikkeling die ik nooit meer wil stoppen. Ik vind dat de kwaliteit van mijn leven is toegenomen dankzij wat ik hier geleerd heb."

Een greep uit het programma

-  Aandacht voor onze houding en hoe we ons verhouden.
-  Relatie tussen aandacht, verbinding, verbeelding, houding en balans.

-  Relatie tussen aandacht, (ont)spanning en (on)zekerheid.
-  Gevolgen van ons vecht-, vlucht- en bevries-mechanisme in het dagelijks leven.
-  Geleide meditatie en ademhalingsoefeningen.