Aandacht voor Verbinding op de werkvloer

 

Vanuit mijn expertise op het gebied van houding, aandacht, verbinding en beïnvloeding, draag ik graag mijn steentje bij aan reflectie, deskundigheidsbevordering en ontwikkeling op de werkvloer. Dat kan op vele manieren, van coaching tot training en ontwikkeltraject.

Om een idee te geven met welke vragen, problemen en uitdagingen je bij me aan kunt kloppen:

-  omgaan met spanning en stress op de werkvloer,
-  persoonlijke ontwikkeling en groeien als team,
-  verbindende communicatie en verbindend leiderschap,
-  omgaan met bijzonder, mogelijk agressief, gedrag,
-  energie-lekken, burn-out, moeite je plek te vinden,
-  uitdagingen op gebied van samenwerken,
-  begeleiden/ondersteunen van veranderprocessen gericht op kwaliteitsverbetering.

 

Themabijeenkomst met aikido

Laat je eens verrassen door iemand ‘van buiten’, met een frisse blik op de situatie. Ga eens met elkaar op een fysieke manier in gesprek. Stel elkaar vragen en ga op zoek naar antwoorden op de aikido-manier. Aikido is inmiddels geen vreemd verschijnsel meer binnen bedrijven en instellingen die willen werken aan een gezonde bedrijfscultuur op basis van zachte kracht en compassie. Aikido draagt mooie mogelijkheden in zich om eens op een andere manier te kijken naar de manier waarop je elkaar beïnvloed.

Om te ervaren en begrijpen wat de aikido-manier is, kunnen we het best een keer afspreken. Uitleggen in woorden heeft niet veel zin. Het is juist de ervaring die waardevol is.

Mogelijke thema’s: samenwerken, hiërarchie en gelijkwaardigheid, spanning-regulatie, (on)veiligheid, omgaan met veranderingen, verbindende communicatie en verbindend leiderschap.

Prijs op offerte

 

Coaching

Als professional doe je je best om je professionele taken zo goed mogelijk uit te voeren, en in dat proces kun je te maken krijgen met ingewikkelde verbindingsvragen. Hoe ga je om met weerstand en afhankelijkheid die je tegen komt bij klanten, cliënten, collega's en/of leidinggevenden? En hoe kun je zicht houden op je eigen behoeftes? Zijn er vragen, of dilemma’s die spanning, onzekerheid, of onveiligheid brengen?
Met individuele coaching kun je hier zicht op krijgen én aan werken

Intern bij bedrijf of organisatie: €90,00 per sessie excl. reiskosten.
In Goes (praktijkadres Saam-leven): €60,00 per sessie.
Prijs voor meerdere sessies op offerte.

Training van hoog-risico beroepen

Mensen die in hun werk om moeten gaan met gedrag van anderen dat zij niet goed kunnen plaatsen, hebben te maken met ingewikkelde verbindingsvragen en hebben daarmee een verhoogd risico op stress en burn-out. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die werken in de jeugdbescherming, de geestelijke gezondheidszorg en bij de politie. Maar ook werken op de klantenservice, voor de klas staan, of leiding geven aan een team kan grote complexiteit met zich mee brengen.

De kans is groot dat mensen in deze werkomgeving spanning opbouwen in het lichaam zonder dat ze zich daar van bewust zijn. Als gevolg hiervan zal de communicatie en afstemming met collega's, klanten en andere betrokkenen moeizamer verlopen, wat zijn weerslag heeft op werkplezier, werkresultaat, werkklimaat en ook kan leiden tot burn-out klachten.

Spanningsregulatie, door bijvoorbeeld yoga en/of meditatie, of inzetten op verbetering van de samenwerking pakt deze problemen niet bij de kern aan. Wat nodig is, is erkennen dat complexe verbindingsvragen het leven zwaar kunnen belasten. Dit helpt om met compassie naar anderen en onszelf te kunnen kijken, zodat we kunnen doen wat nodig is om weer terug in verbinding te komen. Dit is niet iets wat op een themadag uitgewerkt kan worden. Dit vraagt om onderzoek en de bereidheid om interne werkprocessen tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Dit ontwikkelproces kan ondersteund worden door training, coaching en supervisie.

Er is nog genoeg te ontwikkelen in Nederland!