Werkwijze

 

In mijn visie en werkwijze staat het begrip aandacht centraal.Ik werk vanuit het Aandachtmodel dat ik zelf ontwikkelt heb en waarin alle onderdelen van het mens-zijn een plek hebben gekregen. In de afbeelding zie je enkele basisbegrippen van het model vermeld staan. Onderdeel van het model vormen ook de drie fysieke parameters aanwezigheid/afwezigheid, spanning/ontspanning en open houding/gesloten houding. Deze worden begeleid met effectieve fysieke oefeningen.

Bij het in gang zetten van de gewenste verandering houd ik in mijn werkwijze rekening met enkele bijzondere eigenschappen die we als mens bezitten. Naast onze verbondenheid en kwetsbaarheid is dat met name ons beschermingssysteem en onze verbeelding. Die hebben, vaker dan we denken, een verstorende invloed op ons leven. We ervaren gevoelens van onveiligheid en onzekerheid die gepaard gaan met grote alertheid, spanning en stress die onze mogelijkheden om goed contact te maken sterk verminderen, met alle gevolgen van dien voor relaties en de ervaren kwaliteit van leven.

Gelukkig hebben mensen ook een andere belangrijke eigenschap. Dat is de mogelijkheid om in verbinding te kunnen zijn, in het hier en nu. Door in verbinding te zijn kunnen we ontspannen en compassie hebben voor elkaar. Het enige wat daarvoor nodig is, is een open houding. Het verkrijgen en behouden van een open houding, ook als er dingen gebeuren die spannend voor ons zijn, staat daarom centraal in mijn werkwijze.