Individualiteit vs verbondenheid, wat is belangrijker?

De moderne wereld confronteert ons met een belangrijke vraag: hoe verhoudt individualiteit zich met verbondenheid? Daar wil ik graag even bij stil staan.

Lees verder

Te veel individualiteit

De relatie tussen individualiteit en verbondenheid kan zorgen voor behoorlijk wat spanning. De daaruit voortkomende last kan variëren van licht ongemak tot existentiële problematiek, zoals agressiviteit, angst, verslaving en echtscheiding. Hoewel de vorm, ernst en omvang van de ervaren last en problematiek zeer verschillend kan zijn, is naar mijn idee van al deze problemen de basale oorzaak steeds dezelfde: spanning tussen individualiteit en verbondenheid. In dit artikel wil ik hier verder op ingaan en het hebben over de gevolgen van teveel individualiteit.

Lees verder

Aandacht voor aandacht

Aandacht is de basis van het menselijke bestaan. Het brengt ons veel moois, maar een tekort of niet de juiste aandacht kan het leven ook zwaar maken. Denk aan stress, eenzaamheid, onveilige gehechtheid, relatie- en opvoedproblemen.

Als we als mens en samenleving gezond willen ontwikkelen, is het belangrijk de samenhang te gaan zien tussen de kwaliteit van ons leven en de manier waarop en waarvoor we aandacht hebben, dat is namelijk met elkaar verbonden.

Lees verder

Aandacht voor aandacht 2: Drie vormen van aandacht loodsen ons door het leven

In dit artikel wil ik de relatie tussen aandacht en het leven verder verduidelijken door haar te vergelijken met de relatie tussen kracht en materie. Naar de relatie tussen kracht en materie is enorm veel onderzoek gedaan en het blijkt dat er verschillende soorten kracht nodig zijn om het bestaan, de eigenschappen en het gedrag van materie te kunnen verklaren. Ik ga er van uit dat er ook verschillende soorten aandacht nodig zijn om het bestaan, de eigenschappen en het gedrag van mensen te kunnen verklaren.

Lees verder

Aandacht voor aandacht 3; Naar een aandachtgerichte kijkwijze en een open basishouding

Waarom gaan mensen in de vechtstand als hun overtuiging wordt aangevallen? Waarom vinden we het volgen van regels vaak belangrijker dan het welzijn van mensen? Hoe komt het dat we kunnen doden in naam van een geloof? Is de mens van nature slecht? Ik denk het niet. Ik denk dat er een biologische reden is die alles te maken heeft met de manier waarop we onze aandacht gebruiken.

In dit artikel neem ik je mee in een aandacht-gerichte kijkwijze om meer zicht te krijgen op de relatie tussen aandacht, verbeelding en ons vecht-, vlucht- en bevriesgedrag.

Lees verder