Leven met kanker is meer dan een medisch probleem. Het beinvloed niet alleen het lichaam, maar ook de relaties en de kijk op het leven en die invloed stopt niet zo gauw het lichaam vrij is van kanker. Onzekerheid door alles wat je hebt meegemaakt kan nog lang het leven beïnvloeden. Ondersteuning bij kanker vraagt dan ook meer dan medische inzet. Saam-leven zet actief in op aandacht en verbinding in houding en relatie.

 

Ondersteuning bij kanker

Begin 2020 is door een Zeeuwse ontwikkelgroep met ervaringsdeskundigen hard gewerkt aan het ontwikkelen van een ondersteuningsprogramma voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van kanker. Het resultaat is een serie van 6 groepsbijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is het leven met kanker wat lichter te maken en je mogelijkheden om het leven positief te beïnvloeden te vergroten.

Het ondersteuningsprogramma is bedoeld voor mensen met kanker, of die kanker hebben gehad en de mensen die met hen samenleven, zoals hun partners en kinderen vanaf ongeveer 16 jaar. Iedere bijeenkomst duurt twee uur en de groepsgrootte is 6 tot 8 personen. Er is daardoor veel ruimte voor individuele vragen en aandacht voor persoonlijke omstandigheden.

Het ondersteuningsprogramma is méér dan een praatgroep. Door middel van praktische oefeningen ga je actief aan de slag. De nadruk ligt op oefeningen die op een directe manier ontspanning brengen, je stabiliteit vergroten en waarmee je je fysieke en mentale welzijn kunt vergroten.

Er is tijdens de bijeenkomsten onder andere aandacht voor het omgaan met:

- acceptatie, angst en onzekerheid,
- spanningen in lichaam, relatie, gezin en sociale netwerk,
-
fysieke en niet fysieke last en pijn.

Enkele reacties:

"Er is behoefte aan (lotgenoten) contact in Zeeland. En aan lichamelijk, mentaal en psychisch herstel. De oefeningen zijn naar mijn idee erg bruikbaar in deze gebieden en zorgen ervoor dat je met elkaar manieren van omgaan vindt in bv angst, depressiviteit, onzekerheid. Door het te laten ervaren in het lichaam zorg je ook dat er niet met het hoofd alleen in kringetjes gepraat en gedacht wordt."

"Zowel bewust als onbewust nemen er veranderingen plaats door de cursus in positieve zin waarin je fijner of bewuster functioneert in het dagelijks leven en bij situaties."

Heb je interesse in deze bijeenkomsten?
Laat het ons dan snel weten!

Wanneer er voldoende deelnemers zijn binnen een bepaalde regio, gaan we samen op zoek naar data en kunnen de bijeenkomsten van start gaan. De kosten zijn €179,00 pp.

De cursus wordt begeleid door Hans de Win en Monique Gabriëlse. Hans is aikidoleraar en heeft aikido vertaald naar uitdagingen in het dagelijks leven. Monique is ervaringsdeskundige en was actief betrokken bij de ontwikkeling van het ondersteuningsprogramma.

Heb je vragen, of wil je je opgeven dan kun je contact opnemen met Hans de Win via hans@saam-leven.nl, of 06 2737 1484. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier door op de knop te klikken. Hans neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.