Het Aandachtmodel op de werkvloer

 

Vanuit mijn expertise en kennis draag ik graag mijn steentje bij aan reflectie, deskundigheidsbevordering en ontwikkeling op de werkvloer. Misschien heb je te maken met spanning en stress op de werkvloer, wil je werk maken van verbindende communicatie en verbindend leiderschap, of wil je de bureaucratie verminderen, zodat er een beter contact ontstaat tussen mensen, of misschien heb je te maken met bijzonder, mogelijk agressief gedrag van klanten, of cliënten.

De kracht van het Aandachtmodel is drieledig.
1) Het geeft een totaal nieuw kader om te kijken naar houding en gedrag van mensen.
2) Via oefeningen wordt direct de impact van gedrag en de onderlinge beïnvloeding ervaren. Dit helpt mensen om met empathie naar zichzelf en anderen te kunnen kijken.
3) Het Aandachtmodel geeft een goed kader om gezond te leven. Door gebruik te maken van de drie vormen van aandacht kan aandacht gezond verdeelt worden. Resultaat: een betere balans en minder ongezonde stress.

 

Bijna gratis

Het Aandachtmodel is een nieuw en vernieuwend model dat zijn plek in de markt nog moet veroveren. De enige manier om dat te doen is ermee te werken. Om de drempel voor opdrachtgevers te verlagen werk ik in 2022 met een gereduceerd tarief. Voor de eerste drie workshops reken ik slechts een symbolisch bedrag.

 

Training

Professionals doen hun best om hun professionele taken zo goed mogelijk uit te voeren. In dat proces kunnen zij te maken krijgen met werkdruk en confronterend gedrag van mensen die een verhoogd risico geven op stress en gezondheidsklachten. Dit geldt niet alleen voor mensen die werken in de jeugdbescherming, de gezondheidszorg of bij de politie. Ook werken op de klantenservice, in het onderwijs, of leiding geven aan een team, om maar enkele voorbeelden te noemen, kan flinke spanning met zich mee brengen.

Spanningsregulatie, door bijvoorbeeld yoga, of meditatie, of inzetten op verbetering van de werkwijze en/of samenwerking pakt deze problemen niet bij de wortel aan. Wat nodig is, is opnieuw kijken naar wat het werk in de kern van mensen vraagt en met hen doet, zodat zij goed zicht krijgen op wat voor hen de meest gezonde werk- en levenshouding is en op wat zij nodig hebben als mens.

Welke uitdagingen aandacht vragen is afhankelijk van het soort werk, de organisatie, het team en van het individu zelf. Ik ga daarom graag in gesprek om te verkennen wat het Aandachtmodel voor jouw organisatie kan betekenen.

 

Themabijeenkomst met aikido

Aikido is inmiddels geen vreemd verschijnsel meer binnen organisaties die willen werken aan een gezonde bedrijfscultuur op basis van zachte kracht en compassie. Aikido biedt mooie mogelijkheden om op een fysieke manier te ervaren hoe mensen elkaar beïnvloeden. Dat blijkt iedere keer weer verrassend te zijn.

Om te ervaren wat een aikido-workshop voor je team, of organisatie kan betekenen, kunnen we het best een keer afspreken. Uitleggen in woorden heeft niet veel zin. Het is juist de ervaring die waardevol is.