Visie en werkwijze

 

In mijn visie en werkwijze staan een aantal basale begrippen centraal: leven, aandacht, houding, 'zijn', verbinding en verbeelding. Ieder begrip verwijst naar een domein waarover veel te vertellen is en waar aan gewerkt kan worden met specifieke fysieke oefeningen die een enorme impact kunnen hebben. Deze oefeningen en de manier waarop de begrippen zich tot elkaar verhouden vormen de kern van mijn werkwijze.

Bij het in gang zetten van de gewenste verandering houd ik in mijn werkwijze rekening met enkele bijzondere eigenschappen die we als mens bezitten. Naast onze verbondenheid en kwetsbaarheid is dat met name ons beschermingssysteem en onze verbeelding. Deze laatste heeft vaker dan we denken een verstorende invloed op ons leven, omdat ze aangestuurd wordt vanuit dezelfde aandacht als ons beschermingssysteem. Hierdoor ervaren we, vaker dan nodig is, gevoelens van onveiligheid en onzekerheid die gepaard gaan met grote alertheid, spanning en stress. Dit vermindert onze mogelijkheden om goed contact te maken op een dramatische manier, met alle gevolgen van dien voor relaties en de ervaren kwaliteit van leven.

Gelukkig hebben mensen ook een andere belangrijke eigenschap. Dat is de mogelijkheid om in verbinding te kunnen zijn. Door in verbinding te zijn kunnen we ontspannen en compassie hebben voor elkaar. Het enige wat daarvoor nodig is, is een open houding. Het verkrijgen en behouden van een open houding, ook als er dingen gebeuren die spannend voor ons zijn, staat daarom centraal in mijn werkwijze.

Verbinding

Je bent als mens op verschillende manieren verbonden met de wereld waarin je leeft. Deze verbinding kan onderdeel zijn van wie je bent. Dat noem ik de zijnsverbondenheid die tot stand komt door hechting. Er is ook de momentgebonden verbinding die je gebruikt om aanwezig te zijn in de ruimte en waarmee je afstemt met andere mensen. De kwaliteit van het leven hangt voor een belangrijk deel samen met de manier waarop je je verbindingen beleeft. Dit wordt sterk beïnvloed door je verbeelding en je houding.

Verbeelding

Je hebt als mens een hele bijzondere eigenschap: je kunt je heel goed en gemakkelijk dingen verbeelden. Je kunt zelf dingen bedenken en kunt ideeën overnemen van anderen. Communicatie en creatieve processen verlopen voor een groot deel via verbeelding en het maken van afspraken gebeurt op basis van verbeelding. Verbeelding stuurt dan ook voor een groot deel je handelen. Voorbeelden van verbeelding zijn je ideeën, verwachtingen, aannames, oordelen en gemaakte afspraken. Je verbeelding kan meer, of minder persoonlijk en meer, of minder helpend zijn. Helpende verbeelding heeft een positieve invloed op je balans; niet-helpende verbeelding een negatieve.

Houding

Het zijn niet zozeer je acties als wel je houding die bepaalt hoe je in het leven staat en hoe je de verbinding met andere mensen aangaat en beleeft. Je houding ligt niet vast, kan vaak wisselen, maar het is niet mogelijk om géén houding te hebben. Je houding wordt, je raad het al, sterk beïnvloed door de manier waarop je verbonden bent en door je verbeelding.

Aandacht

Aandacht wordt als laatste toegelicht, maar is het centrale, alles verbindende element. Er zijn drie soorten aandacht. Aandacht verbindt ons met het leven via levensaandacht en met de wereld waarin we leven via de verbindende, ofwel brede aandacht. Focusaandacht maakt het leven betekenisvol en zorgt ervoor dat we blijven leven. Je kunt je houding, je verbeelding en je gevoelde verbinding veranderen door middel van je aandacht.