Het Aandachtmodel

 

Om mensen individueel en in groepen te begeleiden maak ik gebruik van het Aandachtmodel. Dit is een door mijzelf ontwikkeld mens- en verandermodel waarin aandacht en de werking van aandacht centraal staan. Kenmerkend is dat in het model niet met één, maar met drie verschillende vormen van aandacht wordt gewerkt. Ik onderscheid levensaandacht, verbindende aandacht en focusaandacht van elkaar en ga er van uit dat onbalans in het leven het gevolg is van onbalans tussen de verschillende vormen van aandacht die iemand gebruikt. Analyse en oefeningen zijn er op gericht om de verschillende vormen van aandacht weer met elkaar in balans te brengen. Omdat elke vorm van aandacht een directe invloed heeft op hoe we fysiek aanwezig zijn, vormen fysieke oefeningen de werkende basis van het model.

Bij het in gang zetten van de gewenste verandering houd ik rekening met enkele bijzondere eigenschappen die we als mens bezitten. Naast onze verbondenheid en kwetsbaarheid is dat met name ons beschermingssysteem en onze verbeelding. Die kunnen een balans verstorende invloed op ons leven hebben die vaak wordt onderschat.

Gelukkig hebben mensen ook een andere belangrijke eigenschap. Dat is de mogelijkheid om in verbinding te kunnen zijn in het hier en nu. Het enige wat daarvoor nodig is, is een open houding. Het verkrijgen en behouden van een open houding, ook als er dingen gebeuren die spannend voor ons zijn, staat daarom centraal in mijn werkwijze.

In bovenstaande afbeelding zie je een aantal van de belangrijke termen die in het model worden gebruikt. Om te beginnen zijn dat de termen op de vier hoeken: ZIJN, BESCHERMING, VERBINDING en VERBEELDING.