Ondersteuning bij en na kanker

 

Voor IEDEREEN die met kanker te maken heeft, of heeft gehad en wel wat hulp kan gebruiken.

Omgaan met kanker vraagt meer dan alleen medische aandacht. Naast de fysieke belasting, de psychische en relationele uitdagingen, zowel tijdens als na de behandeling, kan er ook sprake zijn van afscheid en rouw. Kanker beïnvloed daardoor vaak voor lange tijd het leven van veel mensen.

In reactie op de groeiende vraag naar bredere ondersteuning van zowel patiënten als direct betrokkenen is begin 2020 door een ontwikkelgroep met ervaringsdeskundigen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een ondersteuningsprogramma voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van kanker. Het resultaat is een serie van zes groepsbijeenkomsten waarin je samen met lotgenoten actief aan de slag gaat.

Het doel van de bijeenkomsten is het leven met de gevolgen van kanker wat lichter te maken en je meer mogelijkheden te geven om het leven positief te beïnvloeden.

Het ondersteuningsprogramma is bedoeld voor alle direct betrokkenen. Dat zijn naast mensen met kanker, of die kanker hebben gehad, bijvoorbeeld ook hun partners, kinderen vanaf ongeveer 16 jaar en mantelzorgers.

Het programma bestaat uit zes groepsbijeenkomsten van elk twee uur. Het aantal deelnemers per groep is maximaal acht personen. De groep blijft daardoor overzichtelijk.

Tijdens de bijeenkomsten kun je uitwisselen met andere deelnemers. Dat doe je via woorden en beelden, maar vooral ook door je fysieke aanwezigheid. Door middel van praktische oefeningen leer je, samen met anderen, hoe je daarmee je fysieke en mentale welzijn kunt vergroten. De nadruk ligt op oefeningen die op een directe manier ontspanning brengen, je stabiliteit vergroten en waarmee je je fysieke en mentale welzijn op kunt krikken. Er is bijvoorbeeld aandacht voor thema’s als acceptatie, angst en onzekerheid, omgaan met vermoeidheid en pijn en verminderen van spanning in lichaam en relaties.

Enkele reacties van deelnemers:

"Er is behoefte aan (lotgenoten) contact in Zeeland. En aan lichamelijk, mentaal en psychisch herstel. De oefeningen zijn naar mijn idee erg bruikbaar in deze gebieden en zorgen ervoor dat je met elkaar manieren van omgaan vindt in bv angst, depressiviteit, onzekerheid. Door het te laten ervaren in het lichaam zorg je ook dat er niet met het hoofd alleen in kringetjes gepraat en gedacht wordt."

"Zowel bewust als onbewust nemen er veranderingen plaats door de cursus in positieve zin waarin je fijner of bewuster functioneert in het dagelijks leven en bij situaties."

Heb je behoefte aan ondersteuning?
Neem dan contact met ons op!

Wanneer er voldoende deelnemers zijn, gaan we samen op zoek naar data waarop de groep bij elkaar kan komen. De kosten voor de 6 bijeenkomsten zijn €179,00.

De cursus wordt begeleid door Hans de Win en Monique Gabriëlse. Hans is aikidoleraar. Hij heeft de aikido-filosofie vertaald naar een constructief Aandachtmodel, dat samen met de toegepaste aikido-oefeningen gebruikt wordt om de uitdagingen in het dagelijks leven aan te gaan. Monique is ervaringsdeskundige en was actief betrokken bij de ontwikkeling van het ondersteunings-programma.

Heb je vragen, wil je meer informatie, of wil je je opgeven voor de bijeenkomsten, dan kun je contact opnemen met Hans de Win via hans@saam-leven.nl, of 06 2737 1484. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier door op onderstaande knop te klikken. Hans neemt dan contact met je op.